Automatizace, výroba a dopravníky

RFID antény pro automatizaci, přesné čtení na dopravnících a výrobních linkách

Přesné sledování výroby a výrobních zdrojů bez kompromisu na prostor pro instalaci!

RFID významně přispívá k vyšší efektivnosti procesů a optimalizaci výrobních operací. RFID technologie nabízí v reálném čase ucelený přehled o aktuálním stavu výrobních zdrojů a efektivity výrobních operací, produktivity strojů, lidí a stavu materiálu.

 

Významné benefity lze dosáhnout díky:

 • Přesnému řízení toku materiálu ve výrobě snížit či optimalizovat stav zásob
 • Kontrole správného sestavení výrobku
 • Kontrole kvality výroby
 • Dosledovatelnosti výroby až na úroveň jednotlivých komponent a materiálů
 • Okamžitých informacích o kompletnosti výrobních operací
 • Efektivitě využití strojů, aktuálním stavu údržby a kontroly strojů
 • Evidenci docházky na pracovitě, řízení work flow a odvádění výroby

 

RFID technologie umožňuje plně automatizovat výrobní procesy a poskytovat údaje v reálném čase o konkrétní části výrobního procesu, přehled o spotřebě materiálu, časové vytíženosti a pracovnících. Na základě těchto informací lze lépe plánovat výrobní a logistické operace (objednávky, dodávky, výrobní plány, reálné termíny dodání, apod.).

 

Typicky je třeba vytvořit RFID čtecí místa v těch nejhorších malých a prostorově omezených oblastech. Proto tenké a modulární RFID antény poskytují nezbytnou přidanou hodnotu.

 

FlexiRay antény nabízí inovativní RFID řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti průmyslové automatizace a výrobních procesů:

 • Sledování na dopravnících
 • Kontrola přístupu a docházky zaměstnanců
 • Sběr dat ve výrobě a odvádění výroby
 • Sledování stavu a odvádění montážních operací
 • Sledování efektivity, využití strojů, kontrola a stav údržby

 

RFID anténa pro čtení na dopravnících a výrobních linkách

Modulární planární RFID UHF anténa FlexiRay SFR vyniká svým kvalitním designem a unikátní vyzařovací charakteristikou. Díky modulární délce a nízké výšce antény umožňuje vytváření RFID čtecích zón v celé šířce dopravníkového pásu či výrobní linky, vhodné zejména pro sledování přepravek, boxů na výrobních linkách a řešení pro dosledovatelnost výroby. Kvalitní hliníková konstrukce umožňuje nasazení v průmyslových a výrobních aplikacích.

 

Vytvořením RFID čtecí zóny těsně nad či pod pásovým dopravníkem můžeme dosáhnout následujících klíčových parametrů:

 • dosažení vysoké přesnosti čtení
 • zamezení falešného či nechtěného čtení RFID tagů
 • udržení správného pořadí při identifikaci výrobků, boxů či kontejnerů na dopravníku
 • rozlišení čtení jednotlivých výrobků či položek na vícero paralelních dopravnících

 

Klíčové požadavky na antény při čtení na dopravnících a výrobních linkách bývají často úzkým místem většiny výrobních RFID UHF aplikací a při jejich nedostatečné eliminaci dochází k chybnému čtení a chování RFID systému.

 

Použitím RFID UHF antény FlexiRay SFR nad a pod dopravníkovým pásem získáte přesné nákladově efektivní řešení v porovnání s nasazením několika násobně dražších RFID tunelů.

 

Ultra tenké RFID antény FlexiRay SF

Ultra tenké RFID UHF antény FlexiRay SF poskytují variabilní délku spolu s 2 mm bezkonkurenčním ultra tenkým profilem vhodné právě pro nasazení v omezeném prostoru pro instalaci. Antény je možno dodatečně vybavit nezbytným krytím.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info